Het Zuidelijk Toneel

Marx door Frank Lammers

Toneel
- - -

Geen filosoof heeft een grotere stempel op de wereldgeschiedenis gedrukt dan Karl Marx, die geldt als de belangrijkste denker van het socialisme en communisme. Niettemin waren op zijn begrafenis maar zeven mensen aanwezig. Geen van zijn publicaties kreeg tijdens zijn leven veel erkenning. Een leven dat werd geteisterd door ziekte, armoede en conflicten, maar dat ook veel engagement en liefde kende. In deze theatermonoloog kijkt Marx met de ogen van nu terug op zijn erfenis. In tijden van onbehagen, onzekerheid en groeiende ongelijkheid is de monoloog ` Marx’  een confronterend, kritisch en gloedvol pleidooi voor vrijheid en menselijke waardigheid.
Met wie wil je gaan?