IVGI en Greben

De voorlopers

Dans
- - -

Een rauwe, intense show, waarin de vluchtende mens centraal staat. - Leeuwarder Courant

De Voorlopers is voor Ivgi&Greben een verbeelding van een krachtig idealisme en alternatieve wegen in kunst en leven. In het huidige tijdperk van negativisme willen zij de positieve, bevrijdende e kracht van idealen voorop stellen. Vijf dansers komen als eerstelingen aan op een verre planeet waar zij zich gaan vestigen. Er is nog niets. Wat gaan ze doen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke waarden en idealen gaan de basis van hun gemeenschap vormen?

Er wordt gecreëerd en afgebroken, er is overvloed en ook schaarste. Het is een laboratorium van verschuivende relaties tussen mensen onderling en tussen mens en zijn omgeving: een test-site. Via het medium dans en de woordeloze communicatie die alle lichamen verbindt, wordt het publiek betrokken bij de uitdagingen van de situatie waarin de dansers zich bevinden.

IVGI&GREBEN
Uri Ivgi en Johan Greben werken vanaf 2003 samen en zijn een ervaren choreografenduo met ruim 30 choreografieën op hun naam. In de afgelopen 14 jaar zijn zij vooral internationaal actief geweest. In de verschillende landen waar ze werkten werd de kwaliteit van hun krachtige, fysieke en expressieve danstaal onderkend en vielen ze regelmatig in de prijzen, bijvoorbeeld in Moskou waar ze de Golden Mask Award for Best Choreographer in Ballet/Contemporary Dance ontvingen.
Beide makers zijn daarnaast actief als docent en choreograaf bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ArtEZ en de Henny Jurriëns Stichting (zomerworkshop) en ook als workshopleiders bij het Cinedans Festival. De Voorlopers is de de tweede voorstelling die zij in Nederland uitbrengen onder de naam IVGI&GREBEN.

De pers over We Are In Trouble, 2018:
Theaterkrant ★★★★ | 'Krachtige verbeelding van het vluchtelingenbestaan.'
Leeuwarder Courant ★★★★ | 'Een rauwe, intense show, waarin de vluchtende mens centraal staat.'
De Volkskrant | ' .....energieke voorstelling We Are In Trouble. Acht dansers zijn bijna non-stop in beweging...'
Het Parool | ' ...het pleidooi voor meer begrip en minder 'wij tegen zij' voelt authentiek aan.'


Met wie wil je gaan?