Mateusz Socha

Mateusz Socha - "Panie Mateuszu"

Events
vr 21 april 202320:15 - 22:00De Maaspoort Theater & Events Venlo

Voordelen bij deze voorstelling

  • W tym garderoba i napój po występie

Mateusz Socha - a dynamic and energetic comedian who specializes in the so-called storytelling

Polish:
Mateusz Socha - dynamiczny i energiczny komik, który wyspecjalizował się w tzw. storytellingu. Cechą charakterystyczną jego występów są pełne dygresji i wewnętrznych anegdot, długie i złożone historie, które zawsze są zamykane sprawnie użytą klamrą. Mateusz w sprawny sposób odbija piłeczki od publiczności, nie daje sobie wejść na głowę i ciężko go wybić z rytmu, bez problemu wraca do swoich żartów, nawet po dłuższej dywagacji czy rozmowie z widzem. Socha to człowiek na scenie aktywny, ekspresyjny, grający w dużej mierze mimiką, odpowiednio rozłożonymi callbackami i gestami. Nieodłącznym elementem jego występów stał się więc ręcznik, no i nic dziwnego, skoro na scenie jest przedstawiona cała emocja wyraziście odegranych emocji. Obecnie na fali wznoszącej, nie bez powodu, bo jest to człowiek pracowity i sumienny, który ze swoim poczuciem humoru, bardzo dopracowanym i dobrym materiałem idealnie wstrzelił się w zapotrzebowanie komediowe.

English:
Mateusz Socha - a dynamic and energetic comedian who specializes in the so-called storytelling. A characteristic feature of his performances are long and complex stories full of digressions and internal anecdotes, which are always closed with efficiently used clamps. Mateusz efficiently bounces the balls off the audience, doesn't let him get on his head and it's hard to beat him out of the rhythm, he easily returns to his jokes, even after a long discussion or conversation with the viewer. Socha is an active, expressive man on stage, playing mostly with facial expressions, appropriately arranged callbacks and gestures. A towel has become an inseparable element of his performances, and no wonder, since the stage shows all the emotion of expressively depicted emotions. Currently, on the rising tide, for good reason, because he is a hard-working and conscientious man who, with his sense of humor, very refined and good material, has perfectly hit the comedy demand.
Met wie wil je gaan?

Voordelen bij deze voorstelling

  • W tym garderoba i napój po występie

Aanbevolen voor jou

geweest